Success Message

x
  • صفحه اصلی
  • گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

جدایی یک ساله

طلاق در صورتی انجام می پذیرد که حداقل یک سال از همسرخود جدا شده باشید. البته شما می توانید روند درخواست طلاق را قبل از اتمام یک سال جدایی، شروع نمایید. با این حال برای اینکه قاضی حکم طلاق را امضا نماید، باید حداقل یک سال تمام ازجدایی شما گذشته باشد.

طلاق توافقی در برابر طلاق غیرتوافقی

یک طلاق ساده به عنوان طلاق توافقی نیز شناخته می شود و این زمانی است که شما و همسر سابقتان در مورد شرایط طلاق به توافق رسیده باشید.

از سوی دیگر طلاق غیرتوافقی، طلاقی است که در آن همسران در مورد برخی و یا همه مسائل اختلاف نظر داشته باشند. بعضی از شایع ترین اختلاف نظرها درجلسه دادرسی طلاق بر سر تصمیم گیری در رابطه با جگونگی مراقبت و نگهداری از فرزندان ، حمایت از همسر و تقسیم دارایی ها میباشد.

طلاق توافقی می تواند بین 4 تا 6 ماه طول بکشد. در حالی که طلاق غیرتوافقی ممکن است ماه ها و حتی سالها طول بکشد.

در مورد حقوق و تعهدات خود با وکیل طلاق وخانواده مشورت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طلاق

وکیل خانواده در تورنهیل

وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل طلاق در تورنتو

وکیل خانواده در ریچموندهیل

وکیل طلاق در ریچموندهیل

وکیل طلاق در تورنهیل

وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در تورنتو

وکیل طلاق پزشکان در تورنتو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در تورنتو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

بهترین وکیل طلاق در انتاریو

بهترین وکیل طلاق در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

وکیل طلاق فوری در انتاریو

وکیل طلاق فوری در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در انتاریو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق توافقی در انتاریو

وکیل طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در انتاریو

وکیل طلاق پزشکان در انتاریو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق در انتاریو