Success Message

x

طلاق در انتاریو چقدر هزینه دارد؟

طلاق در انتاریو چقدر هزینه دارد؟

طلاق در انتاریو چقدر هزینه دارد؟

هزینه های دادرسی

در مجموع ، هزینه های دادرسی برای طلاق در انتاریو۶۳۲ دلاربه اضافه هزینه های قانونی است.

هزینه های قانونی یک طلاق توافقی ساده در انتاریو بیش از ۵,۰۰۰ دلارمی باشد. الیته طلاق های پیچیده غیرتوافقی که به دادگاه کشیده شود می تواند بیش از ده ها هزار دلار هزینه داشته باشد.

به طور کلی، هر یک از طرفین موظف به پرداخت هزینه های قانونی خود هستند که در مراحل مختلف دادگاه متحمل میگردند این حال، شرایطی وجود دارد که طی آنها، یکی از طرفین محکوم به پرداخت هزینه های طرف دیگر می شود.

هنگامی که طرفین در دعوای حقوقی خانواده درگیر هستند، ممکن است دادگاه یکی از طرفین را از هزینه های دادرسی معاف کرده و دیگری را مسئول پرداخت هزینه های دادرسی خود کند.

معافیت از هزینه های دادرسی

قوانین مربوط به هزینه ها برای ترویج چهار هدف طراحی شده اند:

 • تا حدی جبران خسارت طرفین دعوی
 •  برای تشویق به حل و فصل
 •  جلوگیری کردن از رفتار نامناسب طرفین دعوی
 • اطمینان از رسیدگی عادلانه به پرونده ها

در تعیین میزان هزینه ها، دادگاه باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرد که عبارتند از:

 • رفتار هر یک از طرفین
 • زمان صرف شده توسط هر یک از طرفین
 • هرگونه پیشنهاد کتبی برای تسویه حساب
 • هر گونه هزینه های قانونی
 • حق الزحمه شاهد متخصص

دلایل رایج برای صدور حکم هزینه ها علیه یک طرف شامل:

 • عدم رعایت قوانین دادگاه
 • عدم پیروی از دستور دادگاه
 •  عدم افشای کامل و صریح وضعیت مالی، و
 •  رفتار بد نیت، یا درگیر شدن در رفتار بدخواهانه

در مورد حقوق و تعهدات خود با وکیل طلاق و خانواده مشورت کنید.

با یک وکیل طلاق و وکیل حقوق خانواده مشورت کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طلاق

وکیل خانواده در تورنهیل

وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل طلاق در تورنتو

وکیل خانواده در ریچموندهیل

وکیل طلاق در ریچموندهیل

وکیل طلاق در تورنهیل

وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در تورنتو

وکیل طلاق پزشکان در تورنتو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در تورنتو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

بهترین وکیل طلاق در انتاریو

بهترین وکیل طلاق در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

وکیل طلاق فوری در انتاریو

وکیل طلاق فوری در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در انتاریو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق توافقی در انتاریو

وکیل طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در انتاریو

وکیل طلاق پزشکان در انتاریو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق در انتاریو