Success Message

x
 • صفحه اصلی
 • آیا برای طلاق در کانادا به وکیل نیاز داریم؟

آیا برای طلاق در کانادا به وکیل نیاز داریم؟

آیا برای طلاق در کانادا به وکیل نیاز داریم؟

آیا برای طلاق در کانادا به وکیل نیاز داریم؟

آیا برای طلاق در کانادا به وکیل نیاز دارم؟

درست است که می توانید به تنهایی درخواست طلاق بدهید، ولی باید با یک وکیل مجرب مشورت کنید. یک وکیل میتواند شما را از حقوق و وظایفی که دارید مطلع سازد وبه شما نشان دهد که قوانین موجود در رابطه با موضوع خاص شما در زمینه های زیر چگونه اعمال میشود.

 • وظایفی که شما در قبال مراقبت و نگهداری از فرزندان خود دارید. 
 • زمانی که باید صرف مراقبت و نگهداری از فرزندان نمایید.
 • تمدید مدارک هویتی فرزندان
 • قوانین لازم درمورد سفر با فرزندانتان
 • قوانین حمایت از کودکان و هزینه های لازم برای مراقبت و نگهداری از فرزندان
 • فوانین مرتبط با هزینه هایی که برای همسرتان متحمل خواهید شد
 • محاسبه و تعیین درآمد
 • یکسان سازی
 • ردیابی دارایی ها
 • افشای مالی
 • حقوق شما در رابطه با تملک خانه زناشویی
 • قراردادهای داخلی
 • احکام دادگاه

هر چند شما بتوانید به تنهایی تا مراحلی در زمینه طلاق قانونی بدون داشتن وکیل پیش بروید، ولی شدیدا توصیه می شود که با یک وکیل مجرب در این زمینه مشورت نمایید. چرا که کنار گذاشتن توافقنامه جدایی یا تغییر حکم دادگاه دشوار است.

در مورد حقوق و تعهدات خود با وکیل طلاق و خانواده مشورت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طلاق

وکیل خانواده در تورنهیل

وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل طلاق در تورنتو

وکیل خانواده در ریچموندهیل

وکیل طلاق در ریچموندهیل

وکیل طلاق در تورنهیل

وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در تورنتو

وکیل طلاق پزشکان در تورنتو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در تورنتو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

بهترین وکیل طلاق در انتاریو

بهترین وکیل طلاق در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

وکیل طلاق فوری در انتاریو

وکیل طلاق فوری در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در انتاریو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق توافقی در انتاریو

وکیل طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در انتاریو

وکیل طلاق پزشکان در انتاریو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق در انتاریو