Success Message

x

گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟

 
جدایی یک ساله
 
طلاق در صورتی انجام می پذیرد که حداقل یک سال از همسرخود جدا شده باشید. البته شما می توانید روند درخواست طلاق را قبل از اتمام یک سال جدایی، شروع نمایید. با این حال برای اینکه قاضی حکم طلاق را امضا نماید، باید حداقل یک سال تمام ازجدایی شما گذشته باشد.
 
طلاق توافقی در برابر طلاق غیرتوافقی
 
یک طلاق ساده به عنوان طلاق توافقی نیز شناخته می شود و این زمانی است که شما و همسر سابقتان در مورد شرایط طلاق به توافق رسیده باشید.
از سوی دیگر طلاق غیرتوافقی، طلاقی است که در آن همسران در مورد برخی و یا همه مسائل اختلاف نظر داشته باشند. بعضی از شایع ترین اختلاف نظرها درجلسه دادرسی طلاق بر سر تصمیم گیری در رابطه با چگونگی مراقبت و نگهداری از فرزندان ، حمایت از همسر و تقسیم دارایی‌ها می‌باشد.
 
گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟
 
 
 
گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟ گرفتن طلاق در انتاریو چه مدت زمان می برد؟