Success Message

x

مسائل مربوط به والدین در هنگام جدایی و طلاق

مسائل مربوط به والدین در هنگام جدایی و طلاق

مسائل مربوط به والدین در هنگام جدایی و طلاق


اگر در حال جدایی یا طلاق هستید، شما و همسرتان باید در رابطه با مسائل مربوط به فرزندتان به توافق برسید در غیر این صورت قاضی در رابطه با مسائل مربوط به فرزندتان حکم صادر می کند که شامل تصمیم گیری والدین و حق دیدار با فرزند می شود.

مسئولیت تصمیم گیری برای فرزندان

یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی که در هنگام جدایی یا طلاق مطرح می شود، تصمیمات مربوط به کودک است، از جمله

• کودک کجا زندگی خواهد کرد؟


هریک از والدین چه مقدار وقت با کودک صرف میکنند؟

• والدین چگونه تصمیمات مهم در مورد نحوه مراقبت و تربیت کودک را می گیرند؟

مسئولیت تصمیم گیری, حق تصمیم گیری در مورد نحوه مراقبت و تربیت فرزندتان است. مسئولیت تصمیم گیری قبلاً به عنوان حضانت” شناخته می شد”.
 
والدینی که مسئولیت تصمیم گیری دارند حق دارند در مورد موارد زیر تصمیمات مهم بگیرند:


تحصیلات کودک

تصمیمات پزشکی برای کودک

مذهب کودک

تندرستی و سلامت کودک


مسئولیت تصمیم گیری را می توان به چند روش تقسیم کرد، از جمله:

• یکی از والدین به تنهایی مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارد و ممکن است بتواند بدون نیاز به مشورت با دیگر ولی تصمیم نهایی را بگیرد.

• هر دو والدین با هم مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده دارند، اگرچه یکی از والدین ممکن است تصمیم نهایی را در مورد تصمیمات مهم، در صورت اختلاف نظر، به تنهایی بگیرد

• هر یک از والدین در زمینه های مختلف مسئول هستند. به عنوان مثال، یکی از والدین در مورد سلامت کودک تصمیم می گیرد و یکی دیگر از والدین در مورد تحصیلات کودک تصمیم می گیرد.حق دیدار با فرزندان

زمانی را که کودک تحت مراقبت یکی از والدین میگذراند "حق دیدار" مینامند. پیشتر از عبارت "دسترسی به فرزند" استفاده میشد. زمانی که کودک با یکی از والدین زندگی می‌کند، ولی که حضانت کودک را ندارد، با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک، حق دیدار با کودک را دارد..

روش‌های مختلفی برای تنظیم برنامهٔ مسائل مربوط به حضانت و حق دیدار وجود دارد که با در نظر گرفتن علایق و منافع کودک تنظیم میشود.

حتما با یک وکیل خانواده تماس حاصل نمایید که از حق و حقوق و مسئولیت والدین بیشتر اطلاع کسب نمایید.

 

وکیل طلاق توافقی در تورنتو

 

وکیل طلاق در تورنتو

 

لیست بهترین وکلای ایرانی در کانادا   دایرکتوری انلاین وکلا در کانادا


طلاق

وکیل خانواده در تورنهیل

وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل طلاق در تورنتو

وکیل خانواده در ریچموندهیل

وکیل طلاق در ریچموندهیل

وکیل طلاق در تورنهیل

وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل مسایل مربوط به حضانت در تورنتو

وکیل حضانت فرزندان در تورنتو

وکیل مسایل مربوط به حضانت در انتاریو

وکیل حضانت فرزندان در انتاریو

وکیل امور خشونت خانوادگی در تورنتو

وکیل امور خشونت خانوادگی در انتاریو

وکیل دعاوی خانواده در انتاریو

بهترین وکیل دعاوی خانواده در انتاریو

بهترین وکیل دعاوی خانواده در تورنتو

معتبرترین وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

بهترین وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی امور خانواده در تورنتو

وکیل حقوق خانواده در تورنتو

معتبرترین وکیل ایرانی خانواده در انتاریو

بهترین وکیل خانواده در انتاریو

وکیل ایرانی امور خانواده در انتاریو

وکیل حقوق خانواده در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در تورنتو

وکیل طلاق پزشکان در تورنتو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در تورنتو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

بهترین وکیل طلاق در انتاریو

بهترین وکیل طلاق در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

وکیل طلاق فوری در انتاریو

وکیل طلاق فوری در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در انتاریو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق توافقی در انتاریو

وکیل طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در انتاریو

وکیل طلاق پزشکان در انتاریو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق در انتاریو

وکیل قراردادهای خانوادگی در تورنتو

وکیل قرارداد ازدواج در تورنتو

وکیل قرارداد طلاق در تورنتو

وکیل دسترسی به فرزند بعد از طلاق در تورنتو

وکیل خرجی فرزند بعد از طلاق در تورنتو

وکیل هزینه های فرزند بعد از طلاق در تورنتو