Success Message

x

تقسیم دارایی‌ها در زمان طلاق

تقسیم دارایی‌ها در زمان طلاق

تقسیم دارایی‌ها در زمان طلاق

 

در انتاریو، تقسیم اموال توسط قانون حقوق خانواده اداره می‌شود. هنگامی که ازدواج به پایان می‌رسد اموال بدست آمده باید به طور مساوی تقسیم شود.

این شامل:

•    ماشین
•    کسب و کار
•    مبلمان
•    حقوق بازنشستگی
•    پول
•    زمین و املاک
•    طلا و جواهرات

چنین املاکی می‌تواند در داخل یا خارج از کانادا واقع شود. برای املاکی که قبل از ازدواج مالک آن بودید، هرگونه افزایش ارزش معمولا به طور مساوی تقسیم می‌شود.

تقسیم دارایی

زمانیکه شما و همسرتان از هم جدا شدید، باید اموال خود را تقسیم کنید.

خانه زناشویی

خانه زناشویی عبارت است از هر املاکی که هر دو همسر در آن منافع دارند و در حال حاضر ، یا در زمان جدایی ، "معمولاً توسط شخص و همسرش به عنوان محل سکونت خانوادگی اشغال شده است."

طبق قانون حقوق خانواده با خانه زناشویی برخورد ویژه ای می‌شود. شما باید ارزش کامل خانه زناشویی را به اشتراک بگذارید، حتی اگر:


•    یکی از شما قبل از ازدواج صاحب خانه بود
•    شما آن را به عنوان هدیه دریافت کردید
•    ارث است

  تنها زمانی‌ که ارزش منزل تقسیم نمی‌شود در صورتی‌ است که زوجین در قراردادِ ازدواج خود ذکر و امضا کرده باشند که خانه از روند برابری (Equalization) جدا نگاه داشته شود.

محدودیت های زمانی
اگر برای تصمیم گیری در مورد مبلغ پرداخت تساوی به دادگاه مراجعه کنید ، شش سال از روز جدایی یا دو سال از روز نهایی شدن طلاق (هر کدام که زودتر اتفاق می افتد) برای این کار وقت دارید.

 اموال حذف شده
دارایی های زیر ممکن است از تساوی حذف شود:

• دارایی (غیر از خانه زناشویی) که در طول ازدواج از دیگران به غیر از همسرتان به ارث برده اید یا به شما هدیه داده شده است
• پولی که از یک شرکت بیمه دریافت کرده اید زیرا فردی فوت کرده است
• پولی که در نتیجه صدمه شخصی مانند تصادف رانندگی دریافت کرده اید
• اموالی که شما و همسرتان موافقت کرده اید که از طریق توافقنامه آنها را حذف کنید

قراردادهای ازدواج
قرارداد ازدواج یک سند قانونی است که توسط زوجین قبل از ازدواج امضا می شود تا در صورت جدایی .در آینده از حقوق خود ، از جمله حقوق مربوط به اموال ، محافظت کنند

قانون در موردِ تعدد همسر
در کانادا چند همسری قانونی نیست.

هدف از نگارش این مقاله دادن اطلاعات برای درک پایه‌ای مسائل قانونی است. این مقاله جایگزینی برای گرفتن کمک و مشاوره قانونی برای یک فرد نیست. اگر با مسائل خانوادگی درگیر هستید جهتِ حفاظت از حقوق خود با النا مزینانی، وکیل دادگستریِ کانادا تماس حاصل فرمایید.

 

وکیل خانواده و طلاق در انتاریو

 

وکیل طلاق در تورنتو

 

مجله اینترنتی حقوقی در کانادا   مشاور حقوقی آنلاین در تورنتو


طلاق

وکیل خانواده در تورنهیل

وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل طلاق در تورنتو

وکیل خانواده در ریچموندهیل

وکیل طلاق در ریچموندهیل

وکیل طلاق در تورنهیل

وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل امور خشونت خانوادگی در تورنتو

وکیل امور خشونت خانوادگی در انتاریو

وکیل دعاوی خانواده در انتاریو

بهترین وکیل دعاوی خانواده در انتاریو

بهترین وکیل دعاوی خانواده در تورنتو

معتبرترین وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

بهترین وکیل خانواده در تورنتو

وکیل ایرانی امور خانواده در تورنتو

وکیل حقوق خانواده در تورنتو

معتبرترین وکیل ایرانی خانواده در انتاریو

بهترین وکیل خانواده در انتاریو

وکیل ایرانی امور خانواده در انتاریو

وکیل حقوق خانواده در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی خانواده در تورنتو

وکیل تقسیم اموال بعد از طلاق در تورنتو

وکیل تقسیم اموال بعد از طلاق در انتاریو

وکیل طلاق دندان پزشکان در تورنتو

وکیل طلاق پزشکان در تورنتو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در تورنتو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

موفق ترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

بهترین وکیل طلاق در انتاریو

بهترین وکیل طلاق در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق در انتاریو

وکیل طلاق فوری در انتاریو

وکیل طلاق فوری در تورنتو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در انتاریو

وکیل ایرانی طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق توافقی در انتاریو

وکیل طلاق توافقی در تورنتو

وکیل طلاق دندان پزشکان در انتاریو

وکیل طلاق پزشکان در انتاریو

وکیل فارسی زبان خانواده و طلاق در انتاریو

بهترین وکیل ایرانی طلاق در تورنتو

وکیل طلاق در انتاریو

وکیل قراردادهای خانوادگی در تورنتو

وکیل قرارداد ازدواج در تورنتو

وکیل قرارداد طلاق در تورنتو

وکیل خرجی همسر بعد از طلاق در تورنتو